Chủ nhật, 16 giờ 03 Ngày 16 Tháng 06 Năm 2019
Tài liệu kỹ thuật » Văn bản pháp quy
Gửi lúc 14:08' 22/05/2017
Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Gửi lúc 13:44' 22/05/2017
Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Gửi lúc 11:58' 22/05/2017
Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Gửi lúc 17:14' 19/05/2017
Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Gửi lúc 16:43' 19/05/2017
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Gửi lúc 09:25' 11/05/2017
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
Gửi lúc 16:59' 10/05/2017
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải
Gửi lúc 15:48' 10/05/2017
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Gửi lúc 14:51' 10/05/2017
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 28/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN
Địa chỉ: 305 Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P1, Tầng 15, tòa nhà B3.7, HACINCO đường Hoàng Đạo Thúy, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04.62779955 | Fax: 04.62779955
qC BEN TRAI
qC BEN phai